Kerk in Mechelen

Biecht/boetevieringbiecht

De biecht is het sacrament van de verzoening. In een biechtgesprek kan een gelovige uitspreken wat er leeft in hem of haar aan kwaad. De priester spreekt dan in de naam van God vergiffenis uit. Hij zegt dat God ons het kwade niet aanrekent; dat Hij telkens opnieuw wil beginnen, dat we een nieuwe kans krijgen. In het gewone dagelijkse leven kan vergiffenis krijgen van medemensen al zo’n weldaad zijn. Hoeveel te meer als we in geloof mogen voelen dat God ons het kwaad vergeeft. Het kan een rijk moment van genade zijn in ons leven. Het geeft veel troost en vooral nieuwe levenskracht.

 

Waar kan men biechten tijdens de Goede Week ?

Boete-/verzoeningsviering:

- op donderdag 22 maart om 19.00 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw over de Dijle

- op woensdag 28 maart om 19.30 uur in de Hanswijkbasiliek

Individueel:

In de Sint-Romboutskathedraal:

- op Witte Donderdag 29 maart na de viering van 20.00 uur

- op Stille Zaterdag 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur

In de Jezuïetenkerk (Leliëndaal - Bruul):

- op dinsdag 27 maart van 14.00 tot 16.00 uur 

- op Goede Vrijdag 30 maart voor of na de kruisweg van 15.00 uur

- op Stille Zaterdag 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur